Om webbsidan

På denna sajt finns flertalet artiklar om sjön Väringen och fiske samlade. Väringen är en liten och grund sjö som är belägen ungefär två mil nordost om Örebro. Miljön kring sjön är naturskön och lockar till många aktiviteter för den friluftsintresserade. Men, det som är intressant med Väringen är framför allt att den är så näringsrik och inhyser förhållandevis många fiskarter. Mest känd är den för sin inplanterade gös och öring, men där finns så mycket mer. Varje gång man provfiskar i sjön så bekräftas rikedomen på fisk. Att fiska i Väringen torde således ge något vid varje tillfälle.

Sjön tas väl om hand av Väringens Fiskevårsförening. De utfärdar fiskekort och tar hand om allt som har med fiskevård att göra, som till exempel inplanteringen av gös och öring. Den som vill fiska i Väringen måste kunna legitimera sig samt ha ett giltigt fiskekort. Det finns en hel del regler vad gäller vilket område man får fiska i samt vilka redskap man får använda, så det gäller att läsa på innan man ger sig ut på Väringen för att fiska. Givetvis är det bra att man tar hand om sjön och miljön samt bryr sig om dem som har tomter vid strandlinjen och fiskar själva.

Väringen är en populär fiskesjö med ett rikt utbud på fisk. Det är handredskapsfiske som gäller och att som regel hålla sig minst 75 meter från strandlinjen och land. Läs informationen på denna sajt innan du tar en fisketur på Väringen. Det är det väl värt!