Fiska i Väringen

utsiktDen som ägnar sig åt sportfiske kan rekommenderas att ta en tur till sjön Väringen i Örebro län, cirka två mil nordöst om Örebro. Sjön ligger i både Lindesbergs och Örebro kommun, norr om Hjälmaren. Hjälmaren är den fjärde största sjön i Sverige, medan Väringen är en liten sjö som hamnar utanför listan med de 100 största sjöarna i landet. Väringen har en yta på 18,8 kvadratkilometer, ett medeldjup på cirka tre meter och ett maxdjup på 16 meter; sjön är således förhållandevis grund överlag.

Sjön är belägen 32 meter över havet och ingår i Norrströms huvudavrinningsområde, mellan Närke och Västmanland. Det är Arbogaån som ser till att Väringen avvattnas. Ett huvudavrinningsområde innebär att ett större område land och dess sjöar avvattnas via ett och samma vattendrag.

Att för nöjes skull fiska i Väringen torde ge napp varje gång då sjön är känd för att vara fiskrik. Mest känd är den nog ändå för sina goda möjligheter att fiska gös. Både gös och öring har planterats ut i Väringen, medan fiskar som abborre, björkna, braxen, faren, gädda, gärs, id. löja, mört, nors och sutare förekommer naturligt. Förutom gösen är det huvudsakligen abborre och gädda som uppmärksammas när man pratar om riklig förekomst. Vid flera tillfällen har provfiske genomförts. Vattnet i Väringen är rikt på näring, så det är inte konstigt att man vid varje provfiske får upp många olika fiskarter. Den som fiskar i Väringen bör känna till att det är Väringens Fiskevårdsförening som sköter förvaltningen av fisket.

Förutom fiske är Väringen och området däromkring attraktivt för båtfolk och för den som vill ägna sig åt friluftsliv. Som kuriosa kan nämnas att det ligger en ö i södra Väringen som heter Kägleholmsön där man kan beskåda ruiner från Kägleholms slott, vilket brann ner år 1712. Den norra delen av sjön inhyser Hinseberg, ett slott som idag är ett fängelse för kvinnor.