Väringen och dess fiskeområde

image (4)Väringen bjuder på många olika fiskarter, både naturliga sådana och andra som utplanterats i sjön. Tack vare intäkter från alla de fiskekort som säljs kan Väringens Fiskevårdsförening se till att varje år tillföra både gösyngel och fångstfärdiga öringar. Gösfisket i Väringen är vida känt, men där finns också gott om gädda och abborre, för den som föredrar det. Fiskekort och egen båt är ett måste för att tillåtas fiska i Väringen, men det är också viktigt att veta exakt vilket område man får fiska i.

Den viktiga 75-metersregeln

På fiskekortens baksida finns en karta som är viktig att studera innan man fiskar i Väringen; där syns nämligen inom vilket område man får fiska. Fiske är endast tillåtet inom vissa x-markerade avgränsningar. Vid Arbogaån och Väringens avrinningsområde har man satt ut markeringar på land

såväl som i vattnet, allt för att göra det hela så tydligt som möjligt. En viktig regel man bör ha i åtanke är den så kallade 75-metersregeln, det vill säga att man måste hålla sig minst 75 meter ifrån ö eller strandlinje mot fastland. Om det är vinter och man ägnar sig åt isfiske är det 75 meter från närmsta tomt som gäller. Om där inte finns någon tomt får man fiska hur nära land man vill.

Man kan undra hur en sådan regel kommit till, och varför den överhuvudtaget finns. Dels handlar det om att inte störa den som äger tomt vid vattnet, dels är det för att vattenägares fiske ska skyddas; de måste kunna använda sina utestående fiskeredskap utan hinder. Några undantag från 75-metersregeln finns dock. På vissa platser är det 30 meter från strandlinjen/land som gäller. Allt framgår av fiskekortet, så se till att håll dig ajour om vad som gäller just där du är. Ta med ditt fiskekort och njut av en lyckad fisketur på Väringen.